Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

Страница  1 от 59  > >>

сряда, 01 септември 2021
Обява Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж средно училище „Христо Ботев“ село Горна Малина обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор на пълен работен ден за учебната 2021 /2022 година.
петък, 25 юни 2021
Мила Станимирова Кекеманова от VII б клас спечели втора награда в Национален ученически конкурс " Ветеринарният лекар- лечител на човечеството " -гр. Стара Загора
понеделник, 07 юни 2021
Мария- Йоанна Цветанова Цветкова- 7а клас участва в Международен конкурс " Рицарят в мен ", на който има отлично представяне.
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 
Училищни учебни планове 2020/2021 учебна година  по класове:
     - I A , I Б , I В
     - II  А, II Б
     - III А , III Б
     - IV А , IV Б
     - V А , V Б
     - VI А ,VI Б 
     - VII А , VII Б
     - VIII
     - IX
     - X
     - XI
..................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................
Индивидуални учебени планове 2020/2021 г - I срок  /  допълнение II срок
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------