Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

Страница  1 от 61  > >>

четвъртък, 27 април 2023
Участието на Средно училище „Христо Ботев“, с. Горна Малина в Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ дава големи възможности за развитие на институцията:
вторник, 15 ноември 2022
Награден ученик от конкурс "Куба- далечна и близка"
сряда, 14 септември 2022
ЗАПОВЯДАЙТЕ на тържественото откриване на новата учебна година на 15 септември 2022г. от 9.00 ч. в двора на училището.
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ”  - ГОРНА МАЛИНА 

За периода от 2021/2022 учебна година до 2024/2025 учебна година вижте тук

Сртатегия за развитие на СУ "Христо Ботев" за прериода от 2016/2017 до 2020/2021 учебна година