Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

Страница  1 от 62  > >>

вторник, 12 септември 2023
Покана
четвъртък, 07 септември 2023
Провеждане на родителска среща:
сряда, 07 юни 2023
По повод 24 май Управленският екип на СУ „Христо Ботев" - директорът Нако Наков и главният учител Цветанка Петкова, бяха отличени от РУО и МОН за принос към развитието на училищната общност и високи постижения за 2023г.
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 

Директор:

Нако Минков Наков 

--------------------------------------------------------------

Учители:

  • Цветанка Цветанова Петкова – Главен учител  начален етап
  • Цветанка Георгиева Истилиянова –  Старши учител начален етап
  • Калинка Борисова ТопаловаСтарши учител начален етап
  • Валентина Нешкова Василева – Старши учител начален етап
  • Анелия Иванова Димитрова – Старши учител начален етап
  • Гинка Цветкова Вельова – Старши учител начален етап
  • Тинка Георгиева Андреева - Старши учител начален етап
  • Ангелина Василева Петрова - Учител начален етап
  • Димитрина Борисова Димитрова –  Български език и литература
  • Анна Руменова Лянчова –  Български език и литература
  • Мария Найденова Стоянова - Български език и литература; Руски език
  • Кирилка Стоянова Станкова – Английски език
  • Маринка Иванова Атанасова – Математика
  • Виолетка Николова Михайлова – Математика;
  • Галина Стоянова Иванова – История и цивилизация
  • Даниела Арахангелова Коцева –  Физика; Информационни технологии
  • Грета Борисова Гелева – Химия и ООС и Биология и ЗО
  •  Албена Борисова Янева География и икономика
  • Галина Маринова Стоянова – Технологии и предприемачество
  • Ива Димитрова Стоянова - Учител по музика
  •  Ангел Николаев Андреев  – Физическо възпитание и спорт
  • Стефан Славчов Славков - Физическо възпитание и спорт
  • Райна Йорданова Босакова - Петкова - Професионална подготовка
  • Емилия Григорова Титова - Професионална подготовка
  • Таня Цветанова Гергушка – Информационни технологии; Професионална  подготовка
  • Венелина Андрианова Найденова  - Английски език
  • Вилма Георгиева Начева - старши учител  в ЦОУД; педагогически съветник / психолог
  • Красимира Иванова Евтимова - Старши учител ЦОУД
  • Иванка Младенова  Младенова - Старши учител ЦОУД
  • Светла Костадинова Минкова - Учител ЦОУД;
  • Деница Руменова Пенкова- Учител  начален етап 
  • Росен Николов  Рачев - Английски език
  • Нели Христова Гекова -  Учител начален етап  / в отпуск /
  • Галя Борисова Асенова -  Учител ЦОУД
  • Мая Йорданова Борисова - Учител ЦОУД 
  •  Веска Лозанова Колчева - Учител ЦОУД       
  • Латина Цветанова Цветанова  - Образователен медиатор 
  • Паолина Добрева Иванова -  Учител ЦОУД
  • Росица  Симеонова  Джигошева - Учител ЦОУД
  • Борислава Бъчварова - Учител философски цикъл
  • Румяна Любомирова Георгиева - Учител ЦОУД
  • Христина Ценева Андонова – ресурсен учител
  • Константина Власова Николова  - Изобразително изкуство
  • Цветан Ценков - Информационни технологии
  •  Цветанка Петрова Маламовa - Религия
  •  

 

 Класни ръководители за учебната 2022/2023 г.