Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

Страница  1 от 59  > >>

четвъртък, 09 декември 2021
В конкурсът за ученици "Зелените технологии през погледа на младите хора 2021", в рамките на Националния ученически конкурс "Зелената планета", ученичката Мария- Йоанна Цветанова Цветкова спечели трето място. В Международния конкурс "Аз обичам Черно море" 9 ученика представиха училището с фотографии,а 7 ученика -с рисунки,за което получиха грамоти. Боряна Георгиева Нинова от 5а клас получи грамота, диплом и предметни награди, класирана на IV място.
вторник, 05 октомври 2021
Мила Станимирова Кекеманова от VIII клас е одобрена да получи еднократна стипендия по проект BG05M20P001-3.018-001 "Подкрепа за приобщаващо образование ".
сряда, 01 септември 2021
Обява Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж средно училище „Христо Ботев“ село Горна Малина обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор на пълен работен ден за учебната 2021 /2022 година.
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 

Директор:

Нако Минков Наков 

--------------------------------------------------------------

Учители:

 1. Цветанка Цветанова Петкова – Главен учител  начален етап
 2. Цветанка Георгиева Истилиянова –  Старши учител начален етап
 3. Калинка Борисова ТопаловаСтарши учител начален етап
 4. Галина Цветанова ЦветановаСтарши учител начален етап
 5. Анелия Иванова ДимитроваСтарши учител начален етап
 6. Гинка Цветкова ВельоваСтарши учител начален етап
 7. Тинка Георгиева Андреева - Старши учител начален етап
 8. Димитрина Борисова Димитрова –  Български език и литература
 9. Анна Руменова Лянчова –  Български език и литература
 10. Мария Найденова Стоянова - Български език и литература; Руски език
 11. Кирилка Стоянова СтанковаАнглийски език
 12. Маринка Иванова АтанасоваМатематика
 13. Виолетка Николова МихайловаМатематика; Информатика
 14. Галина Стоянова ИвановаИстория и цивилизация
 15. Даниела Арахангелова Коцева –  Физика; Информационни технологии
 16. Грета Борисова ГелеваХимия и ООС и Биология и ЗО
 17. Дора Андреева Райчева - География и икономика
 18. Галина Маринова СтояноваТехнологии и предприемачество; Изобразително изкуство
 19. Ива Димитрова Стоянова - Учител по музика
 20.  Ангел Николаев Андреев Физическо възпитание и спорт
 21. Стефан Славчов СлавковФизическо възпитание и спорт
 22. Райна Йорданова Босакова - Петкова - Професионална подготовка
 23. Емилия Григорова Титова - Професионална подготовка
 24. Таня Цветанова ГергушкаИнформационни технологии; Теоретична подготовка
 25. Венелина Андрианова Найденова      - Английски език
 26. Вилма Георгиева Начева - старши учител  в ЦОУД
 27. Красимира Иванова Евтимова - Старши учител ЦОУД
 28. Албена Борисова Янева - Учител ЦОУД
 29. Иванка Младенова  Младенова - Старши учител ЦОУД
 30. Светла Костадинова Минкова - Учител ЦОУД; ресурсен учител
 31. Деница Руменова Пенкова- Учител  начален етап 
 32. Росен Николов  Рачев - Английски език
 33. Нели Христова Гекова -  Учител начален етап
 34. Галя Борисова Асенова -  Учител ЦОУД
 35. Леонида Иванова Трайкова- Найденова - Учител ЦОУД
 36. Ана Савова Бонева-   Образователен медиатор
 37. Ангелина Василева ПетроваУчител начален етап
 38. Валентина  Нешкова  Василева -  Учител ЦОУД
 39. Росица  Симеонова  Джигошева - Учител ЦОУД
 40. Ивелина Георгиева Темелкова -  Учител ЦОУД
 41. Ася Станчева Станчева - Учител философски цикъл
 42. Румяна Любомирова Георгиева - Учител ЦОУД
 43. Борислава Иванова Петрова - психолог

 

 Класни ръководители за учебната 2021/2022 г.