Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

Страница  1 от 57  > >>

четвъртък, 04 февруари 2021
Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключения от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, да се възстановят същите за всички ученици от 5 до 12 клас от СУ „Христо Ботев“, с. Горна Малина, при спазване на следния график, считано от 04.02.2021г., както следва: а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас; б) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас; в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.
вторник, 05 януари 2021
Информация за цялостната експертна оценка от инспекцията в училището на Национален инспекторат по образованието
сряда, 16 декември 2020
В СУ „Христо Ботев“, с. Горна Малина Коледата е възможна… и различна…отново заедно от разстояние! Скъпи ученици, приятели, искаме да Ви подарим частица от магията на Коледа, като станете част от нашата инициатива да дарим мъничко красота от споделените ни радости, във всеки дом.
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 
СОУ "Христо Ботев" - Горна МалинаУчилищното дело в Горна Малина води началото си от 1865 година. За основател и пръв учител се смята свещеник Богдан Стоилов (поп Богдан). Една стая от неговия дом се ползва за школо. Други основатели са Евтим Цеканов, Кин Ташо Колчов, Илия Стоянов, и др. Първите ученици са изучавали четене, смятане, писане, както и черковните книги часослов, псалтир и апостол. Пишели са върху пясък в дървено сандъче, а по-късно върху пакида (пендосана четериъгълна дъска) с перо и мастило приготвено от бъзови плодове и горски шишарки. Училището посещавали само момчета. Втори учител е Велко Карастоянов от Негушево. И така започва почти 145-годишната история на училището. Нека хвърлим поглед назад през годините...
1887/88 учебна година – построява се ново училище на “Скалите” насред селото. 1893/94 – открива се четвъртото отделение. 1915/16 – сградата на училището е разрушена, учи се в общината. Учебните пособия са малко и в лошо състояние: ‘Един подковообразень магнить’ , “осем катрини по естествознание (изпокъсани)” , “шесть катрини по законь божи” , “един глобусь” (покъсан и без стояло) и т.н. 1925 – сложено е начало на фонд “Постройка на ново училищно заведение”. 1932/33 учебна година – частично обучението се води в новопостроена сграда в пълна прогимназия с четири отделения. По повод раждането на престолонаследника на Симеон II със заповед 1524 от 16.06.1937 година успехът на всички ученици се повишава с една единица. 1937/38 – особено внимание се обръща на религиозното възпитание. Сутрин учебните занятия започват с молитвата ”Отче наш”. В края на деня се чете молитвата “Благодарим тебе, създателю наш”. В неделни дни задължително по един час присъства на църковната служба. На големите празници в черква е цялото училище. 1939/40 година – многократно сградата е заемана от немските войски. Учебните занятия се водят на открито при хубаво време и не се провеждат при лошо. 1944/45 година – въвежда се обръщението “учителко” , “учителю”. Отменено е честването на 24 май (което решение не просъществува дълго) 1947/48 година – за пръв път се провежда новогодишно тържество с елха и Дядо Коледа раздава подаръци на децата. 1948/49 година – въвежда се обръщението “другарко” , “другарю”. 1950/51 година – в края на учебната година се провеждат изпити по общообразователните предмети във всички класове, а от 1953/54 година – по основните предмети. У чителите се включват в обществени изяви, изнасят беседи, постановки, провеждат читателски конференции, участват в различни комисии. 1957/58 година – функционира пионерска дружина. 1960/61 година – открива се редовна детска градина. 1964/65 година – провежда се манифестация за 24 май.
1967/68 година – въвежда се длъжност заместник-директор.
1968/69 година - сформиран е ученически танцов състав.
22.09.1974 година – открива се новата сграда на училището, в която то се помещава и сега. С указ на Държавния съвет училището вече носи името Стефан Георгиев – Малчо, местен загинал партизанин.
1983/84 година – училището прераства от основно в единно средно политехническо.Средното училище в община Горна Малина отваря врати за всички деца, желаещи да се учат, макар и с различна степен на подготвеност. Учебният процес започва да придобива постепенно ново качество.
Предвижда се прерастване на училището в техникум, започва изграждане на общежитие.
1985/86 година – обзаведена е компютърна зала. Завършва първият випуск.
1986/87 година – създава се ученически духов оркестър.
1989/90 година – премахва се оценката за поведение, отпада изискването за униформено облекло, разтурят се пионерската и комсомолската организация. Въвежда се обръщението „госпожо” , „господине”.
1991/92 година на 16.01 1992 година се възстановява пъвоначалното име на училището и то става Средно общообразователно училище „Христо Ботев”.
1993/94 година – училището се включва в експеримент за подготовка на мениджъри в средните училища. Новата професия „мениджър” започва да се изучава паралелка със специалността „оператор в шевното производство”. Целта на подготовката в тези паралелки е на ред с образователното и солидно езиково обучение (английски, немски и руски език), учениците да получат базисна и специализирана мениджърска подготовка, която да им дава възможност да работят във фирмите като средни ръководни специалисти; да са необходими фигури за вскички равнища на управление на пазарната икономика, за всички фирми и техните поделения; да са носители на съвременна широка икономическа подготовка, на нова култура на управление и поведение. Няколко години обучението по специалните предмети се водеше от преподаватели от висшите училища на университетски модулен принцип. Проценът на студентите ни е от 40 до 70-80 за отделните випуски. И не само цифрата е важна. Повечето от бившите ни ученици са отлични студенти и то в смятаните за престижни ВУЗ. Това с пълна сила важи и за приетите ученици с конкурс след VII и VIII клас. По правило учениците, които се преместват в други училища, повишават успеха си. От учебната 2002/2003 до 2007/2008 в училището се изучава профил „Технологичен туризъм”. От учебната 2005/2006 г. в училището се изучава професия”Сътрудник в малък и среден бизнес” Като главни учители в училището от oсноваването му са работили Стоян Георгиев, Александър Симуилев и Пауница Георгиева. Като директори – Иван Лазаров, Васил Бозаров, Христиана Занева, Бонка Джамбазка, Симеон Василев, Саладина Маркова, Генка Панова, Мария Цветкова. От 1994 година директор на СОУ "Христо Ботев" е Нако Наков.