Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

<< <  Страница  2 от 57  > >>

сряда, 16 декември 2020
В СУ „Христо Ботев“, с. Горна Малина Коледата е възможна… и различна…отново заедно от разстояние! Скъпи ученици, приятели, искаме да Ви подарим частица от магията на Коледа, като станете част от нашата инициатива да дарим мъничко красота от споделените ни радости, във всеки дом.
четвъртък, 10 декември 2020
Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Средно училище „Христо Ботев“ село Горна Малина обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор на пълен работен ден за учебната 2020 /2021 година.
понеделник, 09 ноември 2020
Международен конкурс "Аз обичам Черно море "-гр. Несебър
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 

 

 

ПРАВИЛА
за работа на СУ „Христо Ботев“, с. Горна Малина в условията на епидемична обстановка COVID-19

 

 

                                                         ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

 

Уважаеми родители,

 

 Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

 

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

 

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

 

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

 

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

 

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

 

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

 

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 

•Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

 

•Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

 

•Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

 

•Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

 

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 

 

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

 

•Насърчавайте детето да бъде активно.

 

•Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

 

•Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

 

•Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

 

•Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

 Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето!

 

МОН, РУО, екипът и общественият съвет на СУ“Христо Ботев“, с.Горна Малина.

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СЪОБЩЕНИЕ

            Заповед на директора във връзка с регистрирания епидемичен подем на грип и остри респираторни заболявания.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 150 години училище в Горна Малина

 
  Следваща: История