Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

Страница  1 от 32  > >>

четвъртък, 12 октомври 2017
Дейностите в подкрепа на ученици и родители по проект "Училище за успех - Модел за образователна интеграция, основан на силните страни" продължават. Със старта на новата учебна година 2017 – 2018 г., в СУ „Христо Ботев” - Горна Малина продължават дейностите в подкрепа на ученици и родители по проект "Училище за успех - Модел за образователна интеграция, основан на силните страни". Дейностите включват: - допълнителна подготовка по български език и математика; - участие в клубове по интереси; - консултации с логопед и психолог; - подкрепа от координатор за работа с ученици и координатор за работа с родители. В дейностите по проекта могат да се включат и нови ученици, които са в образователен риск или които имат желание да развиват силните си страни. Родителите могат да получат консултация от учителите, логопеда и психолога, в подкрепа на развитието на децата им. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
вторник, 03 октомври 2017
От Ръководството на Ученическия съвет Нашето съобщение !!! На 05.10.2017г./ четвъртък/ от 13.00ч. в кабинет №13 ще се проведе ПЪРВО за 2017 година заседание на Ученическия съвет.
-
сряда, 28 юни 2017
Учениците от 9 до 11 клас участваха в училищното състезание "БЪДЕЩИ СЪТРУДНИЦИ В БИЗНЕСА".
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 
08 03 2017

Spelling Bee за седма поредна година

На 1 март 2017 година се проведе седмото по ред за страната и за нашето училище състезание по английски правопис Spelling Bee.

Поради големия брой ученици (33 записали се) от нашето училище, желаещи да вземат участие в състезанието, на 27 март 2017 г. бе проведен предварителен кръг за определяне на 15-те „финалисти“.
На официалното състезание, проведено на 1 март, след оспорвана борба за първото място победител стана Георги Бориславов Илиев от 4а клас. На второ място се класира Димитър Стойчев Иванов от 4б клас. И двамата ще представят нашето училище на Регионалното състезание в София, което ще се проведе на 1 април (събота). Поздравления за победителите!

Благодарности на всички колеги, които помогнаха за провеждането на състезанието и отделиха време да присъстват на самото състезание. 
Специални благодарности на: Директора на нашето училище, г-н Нако Наков, който винаги досега е присъствал на състезанието, направи го и сега, и поздрави присъстващите; нашата гостенка от фондацията “Корпус за образование и развитие – KOР ПлюС“, организатор на състезанието – Гергана Янева, която помогна много за правилното провеждане на състезанието; Станислава Добрева (кака Ава), която бе диктор (много отговорна роля в състезанието) вече за 2-ра година; Любов Кузманова - за заснемането и документирането на събитието.

Успех на нашите представители – Георги и Димитър, в София!


Връща
  Следваща: История