Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

Страница  1 от 46  > >>

четвъртък, 12 септември 2019
Уважаеми родители, на основание чл.208, ал.3 на ЗПУО от учебната 2019/2020 г., училището преминава изцяло на комуникационен режим чрез Електронен дневник.
петък, 14 юни 2019
Трима ученици от СУ "Христо Ботев" участваха и спечелиха награди от конкурса.
петък, 31 май 2019
Всяка година през месец май в Средно училище "Христо Ботев", с.Горна Малина, се провежда Ден на ученическото самоуправление.
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 
31 05 2019

Ден на самоуправление

Всяка година през месец май в Средно училище "Христо Ботев", с.Горна Малина, се провежда Ден на ученическото самоуправление.

Този ден е по-особен за учениците, защото тогава влизат в нови роли. Така те придобиват опит, който е полезен за бъдещото им развитие. В Деня на ученическото самоуправление ученици от 5 до 11 клас заеха местата на своите ръководители и учители.

Младежите, които  заемат ръководните постове в Община Горна Малина за един ден, бяха:

- Кмет на Община Горна Малина

         Златинка Стоянова – 10 клас,

- Заместник-кмет  на Община Горна Малина

         Моника Богомилова – 10 клас,

- Председател на Общински съвет  Горна Малина

          Йоан Стоянов – 10 клас,

- Секретар на Община Горна Малина

         Петя Георгиева – 10 клас и Мария Джерекарова – 8 клас,

- Главен експерт „Образование, култура, вероизповедание и младежки дейности”

         Десислава Велинова – 10 клас,

- Главен специалист „Завеждащ  кабинета на Кмета

         Евангелия Маламова – 8 клас  

 

 СУ ”Христо Ботев” се ръководи от:

- Директор 

          Гергана Таскова – 9 клас

- Заместник – директор

          Гергана Колева – 9 клас

 

Тази година за първи път ученици се включиха в екипа на ЦСРИ – Горна Малина.

- Управител на ЦСРИ за един ден

         Зорница Йотова – 6 клас;

 - Арт терапевти

        Мария Йовкова и Борислава Глигова – 6 клас

- Кинезитерапевти

        Димана Николова, Йоана Младенова – 6 клас

    Денят на самоуправлението позволява на учениците да покажат своите лидерски качества, организаторски умения, инициативност и самоконтрол в съвестното изпълнение на задълженията си.
    Младите хора имат възможността да обогатят своя социален опит, да докажат, че са знаещи, можещи, изпълнени с енергия и новаторски дух. Влизането в една различна от ежедневието роля помага и на двете страни да разчупят рутината и да постигнат по-добро взаимодействие.

Връща
  Следваща: История