Новини

БЕЗ АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕ

Страница  1 от 51  > >>

вторник, 12 май 2020
Каним Ви да разгледате и да се включите в инициативите на Ученическия съвет за месец май!
вторник, 21 април 2020
Обобщение на инициативата "Заедно от разстояние" на Ученическия съвет
неделя, 19 април 2020
Инициатива "Заедно от разстояние"
Електронни тестове за най-малките Компютърни хрумки
 
31 05 2019

Ден на самоуправление

Всяка година през месец май в Средно училище "Христо Ботев", с.Горна Малина, се провежда Ден на ученическото самоуправление.

Този ден е по-особен за учениците, защото тогава влизат в нови роли. Така те придобиват опит, който е полезен за бъдещото им развитие. В Деня на ученическото самоуправление ученици от 5 до 11 клас заеха местата на своите ръководители и учители.

Младежите, които  заемат ръководните постове в Община Горна Малина за един ден, бяха:

- Кмет на Община Горна Малина

         Златинка Стоянова – 10 клас,

- Заместник-кмет  на Община Горна Малина

         Моника Богомилова – 10 клас,

- Председател на Общински съвет  Горна Малина

          Йоан Стоянов – 10 клас,

- Секретар на Община Горна Малина

         Петя Георгиева – 10 клас и Мария Джерекарова – 8 клас,

- Главен експерт „Образование, култура, вероизповедание и младежки дейности”

         Десислава Велинова – 10 клас,

- Главен специалист „Завеждащ  кабинета на Кмета

         Евангелия Маламова – 8 клас  

 

 СУ ”Христо Ботев” се ръководи от:

- Директор 

          Гергана Таскова – 9 клас

- Заместник – директор

          Гергана Колева – 9 клас

 

Тази година за първи път ученици се включиха в екипа на ЦСРИ – Горна Малина.

- Управител на ЦСРИ за един ден

         Зорница Йотова – 6 клас;

 - Арт терапевти

        Мария Йовкова и Борислава Глигова – 6 клас

- Кинезитерапевти

        Димана Николова, Йоана Младенова – 6 клас

    Денят на самоуправлението позволява на учениците да покажат своите лидерски качества, организаторски умения, инициативност и самоконтрол в съвестното изпълнение на задълженията си.
    Младите хора имат възможността да обогатят своя социален опит, да докажат, че са знаещи, можещи, изпълнени с енергия и новаторски дух. Влизането в една различна от ежедневието роля помага и на двете страни да разчупят рутината и да постигнат по-добро взаимодействие.

Връща
  Следваща: История